Bemiddeling

Door het uitgebreide netwerk is erg goed zicht op beschikbare dieren. Er kan bemiddeld worden, in het geval er gezocht wordt naar een specifieke soort. Het zal dan vaak gaan om bijzondere en zeldzame dieren zoals krokodillen, chinese alligators, reuzenschildpadden en ongewone gifslangen. Ook van de meer gangbare soorten kan er bemiddeld worden in gezonde exemplaren, afkomstig uit nakweek. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor ook alle benodigde papieren:  CITES-certificaten, gezondheidsverklaringen en overige documenten.

CURTUS is geen reptielenhandel, uitsluitend bemiddelaar.


 


 

Op dit moment, juni 2023, zijn er diverse dieren beschikbaar:

- Diverse soorten krokodillen en kaaimannen, zoals Amerikaanse alligators (Cb2019),  breedsnuitkaaimannen (Cb2021), yacare-kaaiman (cb2022)

- jonge retic pythons cb 2022 GoldenChild

- jonge bloedpythons Python brongersmai 2.0 wildtype, matrix